Ensimmäinen edustajistovaali järjestetään 24.-26.9.

Uuden Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan ensimmäinen edustajistovaali järjestetään sähköisenä vaalina 24.-26. syyskuuta 2018.

Tampereen teknillisen yliopiston ylioppilaskunta TTYY ja Tampereen yliopiston ylioppilaskunta Tamy yhdistyvät uuden Tampereen yliopiston ylioppilaskunnaksi 1.1.2019. Vaalissa valitaan 49 edustajiston jäsentä sekä kaksinkertainen määrä varajäseniä uuden Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan edustajistoon. Vaalin tulos julkistetaan 26.9.2018 klo 18:00 alkavassa keskusvaalilautakunnan kokouksessa.

Vaalia ennen ei järjestetä ennakkoäänestystä johtuen vaalin poikkeuksellisesta ajankohdasta.

Uuden Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan vaalissa on äänioikeus ainoastaan Tampereen teknilliseen yliopistoon tai Tampereen yliopistoon läsnä olevaksi ilmoittautuneella, äänestystilanteessa henkilökohtaisesti läsnä olevalla ylioppilaskunnan jäsenellä.

Vaalikelpoinen on jokainen äänioikeutettu, jollei uuden yliopiston ylioppilaskunnan vaalijärjestyksessä toisin määrätä. Keskusvaalilautakunnan vahvistamia vaaliasiakirjalomakkeita on saatavana vaalin kotisivuilta osoitteessa: www.tampereenylioppilaskunta.fi maanantaista 7. toukokuuta 2018 klo 12.00 alkaen sekä ylioppilaskuntien toimistoista (yhteystiedot alla).

Lisätietoja vaaleista ja uuden ylioppilaskunnan vaalijärjestyksestä saa keskusvaalilautakunnan sihteeriltä p. 040 713 0082, yhdistymiskoordinaattori@ttyy.fi.

Yhdistymisen esiripun takana

Ikkunoista ja ovista jo kuulutellaan, että Tampere3 aloittaa uutena korkeakouluyhteisönä 1.1.2019! Tampere3 eli Tampereen korkeakoulusäätiö toimii säätiöyliopistona ja tulee toimimaan myös Tampereen ammattikorkeakoulun pääomistajana.

Osana korkeakouluyhteisöä aloittaa myös uusi ylioppilaskunta, jossa yhdistyvät Tampereen yliopiston ylioppilaskunta Tamy sekä Tampereen teknillisen yliopiston ylioppilaskunta TTYY. Uusi ylioppilaskunta toimii uuden korkeakouluyhteisön yliopisto-opiskelijoiden lakisääteisenä julkisoikeudellisena yhteisönä. Tampereen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta jatkaa omana opiskelijakuntanaan ammattikorkeakoulu-opiskelijoiden edustajana.

Ylioppilaskuntien yhdistymistä on valmisteltu vuodesta 2017 lähtien. Yhdistymisen isoja linjoja ohjaa ylimpänä molempien ylioppilaskuntien edustajistot sekä arjen yhdistymistä taas pääsihteereistä ja hallituksen puheenjohtajista koostuva ohjausryhmä sekä toimistojen kesken järjestetyt yhdistymisseminaarit. Yhdistymisprojektin työntekijöinä toimivat allekirjoittanut yhdistymiskoordinaattorina sekä uuden ylioppilaskunnan brändiä koskien brändikoordinaattori Rosa Lehtinen.

Yhdistyminen voi vaikuttaa kaukaiselta, ja sitä monelta osin onkin. Hallinnot, säännöt, toimistojen toimintamallit, jäsenpalvelut ja monenlaiset muut asiat on käytävä läpi yksitellen ja perusteellisesti. Molemmilla ylioppilaskunnilla on pitkät perinteet ja vuosikymmenten aikana syntyneitä tapoja toimia.

Jäsenet muodostavat ylioppilaskunnan ja siksi jäsenistöjen mielikuvia kysytään uudesta ja vanhoista ylioppilaskunnista paraikaa käynnissä olevalla jäsenkyselyllä, johon toivotaan vastauksia sekä Tampereen yliopiston että Tampereen teknillisen yliopiston opiskelijoilta. Järjestöjen, kuten ainejärjestöjen, kiltojen ja harrasteyhdistysten, toiveita kuullaan taas järjestökyselyllä.

Varsinainen hyväksyntä uudelle ylioppilaskunnalle syntyy demokratian kautta, kun nykyisistä ylioppilaskunnista koostuva uusi keskusvaalilautakunta järjestää ensimmäisen uuden ylioppilaskunnan edustajistovaalin syyskuussa 2018. Jokainen jäsen pääsee asettumaan ehdokkaaksi ja halutessaan muodostamaan erilaisia vaaliliittoja. Äänestäminen tapahtuu sähköisesti syyskuun lopussa 24.-26.9.

Uusi edustajisto tulee tekemään päätökset kaikista uuden ylioppilaskunnan merkittävimmistä säännöistä ja muista asioista syksyn 2018 aikana. Edustajisto tulee valitsemaan muun muassa uuden ylioppilaskunnan ensimmäisen hallituksen vuodelle 2019 sekä tekemään ensimmäiset strategiset valinnat, lähtien ylioppilaskunnan arvoista.

Mietityttääkö jokin yhdistymisessä? Voit kertoa siitä jäsenkyselyssä tai ottaa ylioppilaskuntiin yhteyttä!

 

Jari-Pekka Kanniainen

Ylioppilaskuntien yhdistymiskoordinaattori

Uuden ylioppilaskunnan keskusvaalilautakunta järjestäytyi 12.1.2018

Joulukuussa eduskunnan antaman lain mukaisesti uuden Tampereen yliopiston ylioppilaskunta järjestäytyi keskusvaalilautakunnan muodossa 12.1.2018. Keskusvaalilautakunta on ensimmäinen uuden ylioppilaskunnan virallinen muoto ja sen järjestäytyminen on sen vuoksi varsin historiallinen hetki!

Keskusvaalilautakunnan puheenjohtajaksi valittiin Jukka Koivisto, joka toimii  TTYY:n pääsihteerinä. Keskusvaalilautakunnan muina jäseninä toimivat Tamyn pääsihteeri Sanni Pietilä, Tamyn hallituksen varapuheenjohtaja Paula Saarinen, Tamyn edustajiston puheenjohtaja Suvi Parhankangas, TTYY:n hallituksen varapuheenjohtaja Paula Sajaniemi sekä TTYY:n edustajiston puheenjohtaja Juha Köykkä.

Keskusvaalilautakunnan sihteeriksi valittiin ylioppilaskuntien yhdistymiskoordinaattorina työskentelevä Jari-Pekka Kanniainen.

Löydät keskusvaalilautakunnan yhteystiedot täältä.