Haku tiedekuntaneuvostoihin

Mistä on kyse?

Etsimme uuden Tampereen yliopiston kuhunkin seitsemän tiedekunnan tiedekuntaneuvostoon viittä opiskelijajäsentä ja heille varajäseniä, eli yhteensä 70 henkilöä. Tiedekuntaneuvoston jäsenenä pääset vaikuttamaan tiedekunnan toimintaan ja tuot opiskelijoiden ääntä kuulluksi. Tiedekuntaneuvostot aloittavat toimintansa 1.1.2019 ja niiden tehtävät, jotka on mainittu johtosäännössä, ovat:

 • seurata ja arvioida tiedekunnan toiminta- ja taloussuunnitelman toteutumista;
 • tehdä konsistorille ehdotus tutkinto-ohjelman perustamisesta ja lakkauttamisesta;
 • hyväksyä tiedekunnan tutkinto-ohjelmien opetussuunnitelmat konsistorin vahvistettaviksi;
 • seurata ja kehittää tiedekunnan tutkimuksen, koulutuksen ja yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen kokonaisuutta, vaikuttavuutta ja laatua;
 • tehdä ehdotus rehtorille aloittavien opiskelijoiden määrästä ja konsistorille opiskelijoiden valintaperusteista;
 • vahvistaa tutkinto-ohjelman vaihtokriteerit;
 • päättää opinnäytteiden arviointiperusteista sekä toteuttaa opinnäytteiden arviointi;
 • käsitellä opiskelijavalintaa, opiskeluoikeuden menettämistä ja opintosuorituksia ml. opinnäytteitä koskevat oikaisupyynnöt;
 • hoitaa tiedekuntaneuvostolle määrätyt rekrytointiin liittyvät tehtävät;

Opiskelijajäsenenä pääset vaikuttamaan uuden Tampereen yliopiston tulevaisuuden suuntaan ja tuot opiskelijoiden näkökulman kuulluksi. Opiskelijajäsenenä toimimisesta voit saada myös opintopisteitä.

Mitä opiskelijaedustajalta odotetaan?

Tiedekuntaneuvoston opiskelijajäsen voi olla Tampereen teknillisen yliopiston tai Tampereen yliopiston opiskelija, joka on ilmoittautunut läsnäolevaksi. Lisäksi tiedekuntaneuvostoon opiskelijaedustajia valittaessa kelpoisia ovat vain kyseisen tiedekunnan opiskelijat. Tiedekuntiin sijoitetut tutkinto-ohjelmat ovat listattuna  täällä.

Hakijan eduksi luetaan tuntemus yliopistosta, aikaisempi kokemus hallinnon opiskelijaedustajana toimimisesta ja muusta yliopistolla vaikuttamisesta sekä järjestöaktiivisuus erityisesti opiskelijajärjestötoiminnassa. Hakemuksessa toivotaan osoitettavan motivoituneisuutta opiskelijaedustajan tehtävään.  Valituilta edellytetään tiivistä yhteydenpitoa ylioppilaskuntaan ja tiedekunnan ainejärjestöihin.

Tiedekuntaneuvostossa pärjää hyvin perehtymällä kokouksen asialistaan ennakkoon, osallistumalla aktiivisesti keskusteluun ja toimimalla yhteistyössä muiden opiskelijoiden sekä ylioppilaskunnan kanssa.

Miten opiskelijaedustajaksi haetaan?

Jokaiseen tiedekuntaneuvostoon avataan oma hakukohde. Hakijan tehtävänä on varmistaa, että hän hakee oman tulevan tiedekuntansa tiedekuntaneuvostoon. Haku opiskelijaedustajaksi järjestetään halloped.fi sivuston kautta. Sivustolle kirjautuminen tapahtuu peruspalvelutunnuksella, minkä vuoksi Tampereen teknillisen yliopiston ja Tampereen yliopiston opiskelijoille on erilliset linkit hakukohteisiin. Hakuaika tiedekuntaneuvostoihin on 10.9.-7.10.2018. Hakuaikaa on jatkettu kolmen tiedekuntaneuvoston osalta 25.10. asti. Hakukohteista löytyy linkit hakukohteisiin.

Hakukohteet:

 • Kasvatustieteiden ja kulttuurin tiedekunnan tiedekuntaneuvosto: Tamy ja TTYY
 • Rakennetun ympäristön tiedekunnan tiedekunnan tiedekuntaneuvosto: Tamy ja TTYY
 • Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto: Tamy ja TTYY

Valintoja tehtäessä huomioidaan eri tutkinto-ohjelmien opiskelijoiden edustus sekä laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta. Osa hakijoista kutsutaan haastatteluihin ja heitä voidaan edellyttää vastaamaan hakemusta täydentäviin kysymyksiin. Haastattelut toteutetaan lokakuun aikana haun päätyttyä. Tiedekuntaneuvostoon hakevien opiskelijajäsenten hakemukset jaetaan tiedekunnan ainejärjestöille, joilta myös pyydetään näkemystä valintoihin.

Opiskelijaedustajien valinnasta päättää Tampereen ylioppilaskunnan edustajisto hyväksymänsä opiskelijaedustajavalintaohjesäännön pohjalta. Haun kriteereistä ja haun avaamisesta päätti uuden ylioppilaskunnan keskusvaalilautakunta työjärjestyksensä mukaisesti 6.9.2018. Haun muista yksityiskohdista ja valintaprosessista teki päätöksen uuden ylioppilaskunnan edustajisto päättäessään opiskelijaedustajavalintaohjesäännöstä kokouksessaan 9.10.2018. Täydennyshaun avaamisesta teki päätöksen valmistelukomitean sihteerin määräämä työntekijä 11.10.2018.