Haku koulutusneuvostoon, yhteiskunnallisen vuorovaikuttamisen neuvostoon ja muutoksenhakulautakuntaan

Mistä on kyse?

Etsimme uuden Tampereen yliopiston koulutusneuvostoon neljää jäsentä ja heille varajäseniä, yhteiskunnallisen vuorovaikuttamisen neuvostoon yhtä jäsenät ja hänelle varajäsentä sekä muutoksenhakulautakuntaan kahta jäsentä ja heille varajäseniä.

Opiskelijajäsenenä neuvostoissa ja muutoksenhakulautakunnassa pääset vaikuttamaan yliopiston toimintaan ja tuot opiskelijoiden ääntä kuulluksi. Opiskelijajäsenenä toimimisesta voit saada myös opintopisteitä.

  • Koulutusneuvostossa pääset valmistelemaan konsistorille koulutukseen liittyviä asioita, arvioimaan koulutuksen laatua ja edistämään koulutuksen hyvien käytäntöjen leviämistä yhteisössä.
  • Yhteiskunnallisen vuorovaikuttamisen (YVV) neuvostossa pääset laatimaan yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen toimenpideohjelmaa, valmistelemaan konsistorille YVV-toimintaan liittyviä asioita sekä kehittämään ja arvioimaan YVV-toiminnan indikaattoreita.
  • Muutoksenhakulautakunnassa käydään mahdollisesti läpi muun muassa opintosuorituksiin ja opiskelijavalintoihin liittyviä oikaisupyyntöjä.

Neuvostojen jäsenmääristä ja tehtävistä päättää uuden yliopiston rehtori syyskuun aikana ja muutoksenhakulautakunnan jäsenistä ja tehtävistä päättää konsistori. Näiden päätösten mukaan valitaan opiskelijaedustajat. Kaikkien kolmen toimielimen toimikausi alkaa 1.1.2019, mutta niiden toiminta saattaa alkaa jo aiemmin.

Mitä opiskelijaedustajalta odotetaan?

Opiskelijajäseneksi voi hakea kaikki Tampereen teknillisen yliopiston tai Tampereen yliopiston läsnä oleva tutkinto-opiskelija. Tarkemmat kelpoisuusvaatimukset on lueteltuna hakukuulutuksessa ylempänä tällä sivulla.

Hakijan eduksi luetaan tuntemus yliopistosta, aikaisempi kokemus hallinnon opiskelijaedustajana toimimisesta ja muusta yliopistolla vaikuttamisesta sekä järjestöaktiivisuus erityisesti opiskelijajärjestötoiminnassa. Hakemuksessa toivotaan osoitettavan motivoituneisuutta opiskelijaedustajan tehtävään. Valituilta edellytetään tiivistä yhteydenpitoa ylioppilaskuntaan.

Neuvostojen toiminnassa pärjää hyvin perehtymällä kokouksen asialistaan ennakkoon, osallistumalla aktiivisesti keskusteluun ja toimimalla yhteistyössä muiden opiskelijoiden sekä ylioppilaskunnan kanssa.

Miten opiskelijaedustajaksi haetaan?

Kaikkiin kolmeen toimielimeen (koulutusneuvostoon, yhteiskunnallisen vuorovaikuttamisen neuvostoon ja muutoksenhakulautakuntaan) avataan oma hakukohde. Haku päättyy sunnuntaina 7.10.2018. Hakemuksesta tulee ilmetä selkeästi motivaatio ja kiinnostus, tehtävän kannalta oleellinen kokemus sekä hakijan tiedekunta ja tutkinto-ohjelma. Haku opiskelijaedustajaksi järjestetään halloped.fi sivuston kautta. Sivustolle kirjautuminen tapahtuu peruspalvelutunnuksella, minkä vuoksi Tampereen teknillisen yliopiston ja Tampereen yliopiston opiskelijoille on erilliset linkit hakukohteisiin.

Hakukohteet:

  • Koulutusneuvosto: Tamy ja TTYY
  • Yhteiskunnallisen vuorovaikuttamisenneuvosto: Tamy ja TTYY
  • Muutoksenhakulautakunta: Tamy ja TTYY

Valintoja tehtäessä huomioidaan eri tiedekuntien opiskelijoiden edustus sekä laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta. Osa hakijoista kutsutaan haastatteluihin lokakuun aikana haun päätyttyä.

Opiskelijaedustajien valinnasta päättää Tampereen ylioppilaskunnan edustajisto hyväkymänsä opiskelijaedustajavalintaohjesäännön pohjalta. Kriteereistä ja haun avaamisesta päätti uuden ylioppilaskunnan keskusvaalilautakunta 6.9.2018. Haun muista yksityiskohdista ja valitanprosessista tekee päätöksen uuden ylioppilaskunnan edustajisto päättäessään opiskelijaedustajavalintaohjesäännöstä kokouksessaan 9.10.2018.