Ylioppilaskunnan hallitukseen?

Hei sinä siellä! Ylioppilaskuntasi tarvitsee sinua!

Ylioppilaskunnan hallitusvuosi on ainutlaatuinen tapa viettää vuosi yliopistossa: vuoden aikana saat uusia ystäviä, unohtumattomia kokemuksia ja työelämän kannalta korvaamattomia taitoja. Mitä siis oikein odotat? Hae Tampereen ylioppilaskunnan historian ensimmäiseen hallitukseen vuodelle 2019! Löydät tältä sivulta kaiken tarvitsemasi tiedon ylioppilaskunnan hallitukseen hakemisesta.

Täytä hakulomake

Mikäli hakulomaketta ei näy, päivitä sivu tai täytä lomake erikseen täällä.. Hakulomake on auki paneeliin 20.11. klo 16 (HUOM! Paneelin ajankohta muuttunut) asti. Hakijaksi voi kuitenkin ilmottautua vielä edustajiston kokoukseen 27.11. asti.

Infoa hallitushausta

Ylioppilaskunnan hallituksen tehtävänä on johtaa ylioppilaskunnan päivittäistä toimintaa. Sääntöjen mukaan hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja 5-11 jäsentä. Todennäköisesti hallituksen koko tulee olemaan noin 10 henkilöä. Hallituksen vastuulla on monta alaa aina edunvalvonnasta kulttuuriin.

Sinun ei tarvitse olla mikään superihminen, jotta voisit hakea hallitukseen. Tärkeintä on innostus oppia uusia asioita, motivaatio koko vuoden mittaiseen pestiin ja aito halu edistää opiskelijan asemaa. Lisäksi haluat kehittää ylioppilaskuntamme toimintaa ja tutustua uusiin ihmisiin niin yliopistomme sisällä kuin muilla opiskelijapaikkakunnilla.

Ylioppilaskunnan hallitukseen voivat hakea kaikki ylioppilaskunnan jäsenet.  Huomioithan myös, että hallitusvuotena sinun tulee olla läsnäoleva opiskelija. Hallitukseen hakeminen ei edellytä edustajistoon tai ainejärjestöön kuulumista. Riittää, että olet ylioppilaskunnan läsnäoleva jäsen.

Hakemukset luottamustehtäviin pyydetään toimittamaan julkiseen hakijapaneeliin mennessä eli viimeistään 20.11.2018 mennessä. Hakeminen on kuitenkin mahdollista vielä ennen edustajiston kokousta 27.11. Hakeminen tapahtuu täyttämällä ylläoleva hakulomake. Hakijoiden perustiedot ja lyhyt kuvaus julkaistaan heti automaattisesti ylioppilaskunnan nettisivuilla. Laajempaan kuvaukseen voit kirjoittaa itsestäsi, osaamisestasi ja motivaatiostasi vielä julkaistavaa kenttää tarkemmin. Nämä tiedot lähetetään muiden tietojen kera edustajiston sähköpostilistalle.

Haun aikataulu

Hakuaika alkaa 23.10. ja sulkeutuu 27.11. edustajiston kokouksessa, jossa hallitus päätetään. On kuitenkin toivottavaa, että hakemukset toimitettaisiin ennen hakijapaneelia eli 20.11. mennessä. HUOM! Paneelin ajankohta muuttunut.

- Hallitushakuinfo Kaupissa 22.10.
- Hallitushakuinfo TaYn keskustakampuksella ja TTY:n kampuksella 23.10.
- Julkinen hakijapaneeli hallitusehdokkaille TTY:llä Kampusareenan auditoriossa 20.11 ennen edustajiston kokousta
- PUHEENJOHTAJAN JA HALLITUKSEN VALINTA EDUSTAJISTON KOKOUKSESSA 27.11.

Mitä hakiessa tulisi huomioida?

- Mitkä sektorit sinua kiinnostavat? Millaisia asioita haluat kehittää?
- Keskustele vanhojen toimijoiden kanssa siitä, millainen edellinen hallitusvuosi on ollut ja mitä tulevana hallitusvuonna on mahdollisesti edessä
- Erilaisiin dokumentteihin hyvä tutustua: uuden ylioppilaskunnan strategia, linjapaperi, talousarvio, toimintasuunnitelma
- Edustajistoryhmät voivat halutessaan haastatella kaikki hakijat. Hallitusehdokkaan kannattaa varata hieman aikaa edustajistoryhmien kysymyksiin vastaamisille sekä mahdollisille haastattelutilaisuuksille.

Erikoista ensimmäisenä vuonna

- Uuden ylioppilaskunnan fyysinen sijainti on vielä epävarmaa. Väliaikaiset  toimitilat on järjestetty TTY:n Rakennustalon L-siiven 3. kerroksesta.
- Yliopiston rakentaminen vielä kesken, joten moneen asiaan pääsee vaikuttamaan!
- Toimiston toimintakulttuurin luominen tehdään ensimmäisen vuoden aikana, moni asia voidaan tehdä eri tavalla kuin nykyisin

Ylioppilaskunnan sektoreita

Puheenjohtaja

Puheenjohtaja toimii ylioppilaskunnan keulakuvana: hän vaikuttaa eri tahojen suuntaan (esim. kaupunki, yliopiston johto) ja johtaa hallituksen toimintaa. Tehtävässä oppii paljon uutta vaikuttamistyöstä ja neuvottelutaidoista. TREYn pääsektorin ensimmäistä vuotta tulevat leimaamaan rekrytoinnit, sillä todennäköisesti organisaatiossa on monia uusia työtehtäviä täytettävänä.

Varapuheenjohtaja

Hallituksen varapuheenjohtaja toimii puheenjohtajan tilalla hänen ollessa estynyt. Ylipäätään varapuheenjohtaja auttaa puheenjohtajaa kaikin tavoin ja hoitaa osaa puheenjohtajan tehtävistä kiireisinä aikoina. Vpj pääsee myös osallistumaan pääsektorin keskusteluihin ja täten vaikuttamaan mm. organisaation kehittämiseen ja henkilöstöasioihin. Lisäksi varapuheenjohtaja vastaa osaltaan hallituksen ryhmädynamiikan ja työtapojen muodostamisesta.

Talous

Taloussektorin hallitusvastaava kehittää ylioppilaskunnan taloutta yhdessä hallinnon ja talouden päällikön kanssa. Lisäksi hänen vastuullaan on talouden strateginen suunnittelu talousvaliokunnan tukemana.

Koulutuspolitiikka

Koulutuspoliittinen sektori on ylioppilaskunnan ydintoimintaa. Koulutuspoliittiset vastaavat keskittyvät koulutuksen ja opiskelijoiden aseman kehittämiseen yliopistoyhteisössä ja korkeakoulupolitiikkaan vaikuttamiseen kansallisella tasolla. Ydintehtävänä on osallistua yliopiston päätöksentekoon opiskelijan äänenä ja hallinnon opiskelijaedustajia tukemalla. Tehtäväkenttä on monipuolinen ja sisältää mm. henkilökunnan opetusnäytteiden arviointia, korkeakoulujen rahoitusmallin ja rakenteiden kehittämistä sekä uuden yliopiston organisaation hiomista. Myös erilaisia yhteistyötahoja löytyy laajasti korkeakouluyhteisön sisä- ja ulkopuolelta, tärkeimpinä mainittakoon omat järjestöt, Tamko, rehtoraatti, dekaanit, koulutuspalvelut, muut ylioppilaskunnat ja SYL.

Kansainvälisyys

Kansainvälisyyssektori keskittyy nimensä mukaisesti kansainvälisyyden ja kv-opiskelijoiden aseman edistämiseen yliopistoyhteisössä, Tampereella ja jonkin verran kansallisestikin. Koulutuspoliittiselta kannalta sektorin asioita voivat olla esimerkiksi lukukausimaksut ja kv-opiskelijoiden osallistuminen hallintoelimien toimintaan. Vastaavasti kv-sosiaalipolitiikkaa ovat esimeriksi kansainvälisten opiskelijoiden asumiseen ja toimeentuloon liittyvät kysymykset.

Sosiaalipolitiikka

Sosiaalipoliittisella sektorilla käsitellään opiskelukykyyn, opiskelijan hyvinvointiin ja opiskelijoiden asemaan vaikuttavia asioita. Oikeastaan soposektori koostuu monesta pienemmästä sektorista: asuminen, hyvinvointi, liikunta, terveys, toimeentulo, yhdenvertaisuus ja ympäristö ovat kaikki sosiaalipolitiikkaa. Sopon parissa työskentely vaatii reagointia opiskelijan tilannetta hankaloittaviin asioihin, kuten esimerkiksi asumis- tai opintotukimuutoksiin. Valtakunnallisissa kysymyksissä on tärkeää tehdä yhteistyötä muiden ylioppilaskuntien kanssa, kun taas paikallisella tasolla tärkeitä yhteistyökumppaneita ovat esimerkiksi YTHS, TOAS ja yliopiston opintopalvelut.

Kaupunkivaikuttaminen

Ylioppilaskunnan kaupunkivaikuttamisen tavoitteena on pitää opiskelijoiden näkemyksiä mukana kaupungin päätöksenteossa. Käytännössä vaikuttamistyötä tehdään Tamkon kanssa yhteisen Ryhmä 35 000 -toimielimen kautta. Erityisesti ensi vuonna sektorilla tehdään paljon vaaleihin liittyvää työtä eduskunta-, europarlamentti- ja mahdollisesti jopa maakuntavaalien myötä.

Viestintä

Viestintäsektori koordinoi ylioppilaskunnan toimiston ulkoista ja sisäistä viestintää. Työ sisältää monipuolisesti tehtäviä aina graafisesta toteutuksesta viestinnän suunnitteluun. Viestinnän työskentely on päivittäistä ja jatkuvaa, mutta sisältää myös erilaisia projekteja (edustajistovaalit, hallitushakukampanja ym.). Ylioppilaskunnan viestintäkanavat ovat monipuolisia: käytössä on useampi sosiaalisen median kanava, nettisivut, paljon painettuja materiaaleja ja niin edelleen.

Tuutorointi

Tuutorointisektori kokee uudistuksia vuonna 2019 täysipäiväisen asiantuntijan palkkaamisen myötä, jolloin myös hallitusvastaavan työmäärä hieman vähenee. Ylioppilaskunnan vastuulla tuutoroinnissa ovat kokonaisuuden koordinointi yliopiston ja ainejärjestöjen kanssa, materiaalien tuottaminen, yhteistapahtuman järjestäminen sekä koulutusten järjestäminen yhdessä yliopiston kanssa.

Tapahtumat

Tapahtumasektorin vastuulla on ylioppilaskunnan järjestämien tapahtumien toteutus alusta loppuun sisältäen suunnittelun, vapaaehtoisten rekrytoinnin, esivalmistelut, itse tapahtuman ja vapaaehtoisten palkitsemisen. Ensimmäisenä vuotena on tavallistakin suurempi mahdollisuus vaikuttaa uuden ylioppilaskunnan tapahtumakarttaan eli siihen, millaisia tapahtumia ylioppilaskunta ylipäätään järjestää.

Järjestöt

Ylioppilaskunnan järjestövastaava toimii keskeisenä linkkinä järjestöjen ja ylioppilaskunnan välillä. Käytännössä tämä ilmenee muun muassa järjestötoimijoiden tapaamisten ja koulutusten järjestämisenä, toiminta-avustusten käsittelynä ja järjestötoimijoiden neuvontana erilaisissa järjestötoimintaan liittyvissä kysymyksissä.

Yritysyhteistyö

Yritysyhteistyösektorin hallituslainen vastaa ylioppilaskunnan kumppanuuksien hallinnasta ja uusien yhteistyömahdollisuuksien suunnittelusta yhdessä sektorin työntekijän kanssa. Konkreettisena projektina ensi vuonna on tarkoitus ottaa käyttöön ylioppilaskunnan oma CRM-järjestelmä.

Brändi

Hallituksen brändivastaavan tehtävänä on jatkaa vuonna 2018 tehtyä uuden ylioppilaskunnan brändityötä yhdessä viestinnän kanssa. Tärkeimpänä tehtävänä on jalkauttaa brändi ja visuaalinen identiteetti jäsenistön ja sidosryhmien tietoisuuteen. Käytännössä tähän kuuluu esimerkiksi brändimateriaalien (paidat, liput, banderollit, roll-upit, mitä ikinä keksitäänkään!) hankkiminen ja käyttöönotto.

Liikunta

Liikuntasektorin vastuulla on opiskelijoiden liikuntamahdollisuuksista huolehtiminen ja niihin vaikuttaminen. Paikallisella tasolla yhteistyötä kehitetään liikuntakerhojen kanssa. Valtakunnallisesti vaikuttamistyötä korkeakoululiikunnan edistämiseksi tehdään Opiskelijoiden Liikuntaliiton kanssa.

Mahdollisia muita sektoreita

Ensi vuoden nimettyjen sektoreiden ei tarvitse olla täysin identtisiä vanhojen ylioppilaskuntien kanssa. Mahdollisia erillisiä sektoreita voivat olla esimerkiksi kampuskehitys, ympäristö tai vapaaehtoiset. Toisaalta nämä voivat sisältyä myös jo edellä mainittujen sektorien työnkuvaan. Kaikki tämä selviää ensi vuonna hallituksen järjestäydyttyä!

10 kysymystä ja vastausta hallitustoiminnasta

Mitä hallituksessa tehdään?

Ylioppilaskunnan hallitus pyörittää arkipäiväistä toimintaa, jolle edustajisto on antanut suuremmat linjat. Toimintaan kuuluu kaikki aina päivittäisistä palveluista aina pidemmän linjan edunvalvontaan. Hallituksessa jokainen vastaa omista sektoreistaan, kuten taloudesta tai koulutuspoliittisista asioista.

Tamyn ja TTYYn vuoden 2018 hallituslaisten kokemuksia voit lukea täältä.

Mitä ylioppilaskunnan toimintaan kuuluu?

Ylioppilaskunta on opiskelijoiden edunvalvoja, jäsenetujen tarjoaja, opiskelijakulttuurin vaalija sekä monipuolisen järjestötoiminnan koti. Toimimme linkkinä opiskelijoiden ja yliopiston sekä esimerkiksi Tampereen kaupungin välillä.

Paljonko hallitustoiminta vie aikaa?

Hallitus työskentelee kokopäiväisesti eli toiminta vaatii täyttä sitoutumista. Hallitus vastaa oman sektorinsa kehittämisen ohella myös edustamisesta erilaisten sidosryhmien tapahtumissa. Keskimäärin hallitustoimintaan kuluu täyden työviikon tunnit.

Mitä minun pitää tietää hakiessani?

Tärkeintä on, että tiedät, mitkä sektorit sinua kiinnostavat ja sinulla olisi jo mahdollisesti kehitysideoita mielessä. Älä pelästy, vaikkei kuva olisi ihan kirkas vielä, sillä asioita pallottelemalla eri ihmisten kanssa saat selkeyttä asioihin. Lisäksi on hyvä tutustua ylioppilaskunnan toimintaa ohjaaviin papereihin, kuten strategiaan ja toimintasuunnitelmaluonnokseen.

Miten saan tietoa tietyn sektorin toiminnasta?

Tämän vuoden toimijat ovat tehneet pesteistään kuvaukset, jotka löytyvät näiden kysymysten yläpuolelta. Lisäksi hallituslaisia voi pyytää esimerkiksi kahville tai lounaalle keskustelemaan tarkemmin kysymyksiisi. Hallituslaiset saa kiinni myös sähköpostilla.

Millainen hakuprosessi on?

Uuden ylioppilaskunnan edustajisto päättää tulevan hallituksen, minkä takia hallitukseen hakevat täyttävät hakulomakkeen, jossa he kertovat itsestään ja ajatuksistaan tulevan vuoden toimintaan liittyen. Hakulomakkeen voi täyttää 23.10.-26.11. Hakijoille järjestetään hakijapaneeli 14.11.  jossa hakijoita haastatellaan ja he pääsevät vielä kertomaan isommalle yleisölle itsestään ja pyrkimyksistään. Edustajistoryhmät voivat halutessaan haastatella hakijoita. Lopullinen valinta tehdään 27.11. edustajiston kokouksessa.

Pystyykö hallitusvuoden aikana opiskelemaan?

Vuoden aikana on mahdollista suorittaa kursseja, mikäli sille haluaa varata aikaa. Täysipäiväisesti opiskelu ei kuitenkaan onnistu, mutta joustavien kurssien ottaminen on mahdollista. Opiskelu riippuu todella paljon aina siitä, mihin haluaa käyttää omaa vapaa-aikaansa.

Miten valitut perehdytetään?

Jokainen hallituksen jäsen saa edeltäjiltään sektorikohtaisen perehdytyksen, jossa käydään läpi aiemman vuoden tapahtumat, mutta myös käydään läpi, miltä tulevan vuoden työpaletti näyttää. Koko hallitukselle pidetään yhteisiä perehdytyksiä aina ylioppilaskunnan toiminnasta tarkemmin eri sidosryhmien toimintaan. Kaikkea ei kuitenkaan suolleta valmiina hallitukselle vaan tarkoitus onkin, että uusi hallitus pääsee määrittämään omaa toimintaansa esimerkiksi toimintasuunnitelman toteuttamisen kautta.

Miten pärjään taloudellisesti?

Vaikka opinnot jäisivätkin, niin ei hätää! Hallituksen jäsenille maksetaan kuukausittain kokouspalkkio, jotta esimerkiksi opintotuen nostamatta jättämisestä ei tule taloudellista ongelmaa.

Miten uuden ylioppilaskunnan aloittaminen näkyy hallitustoiminnassa?

Uusi ylioppilaskunta tuo mukanaan mahdollisuuden olla mukana luomassa uutta ja kehittämässä ylioppilaskunnan toimintaa. Uusi ylioppilaskunta hakee vielä toimintatapojaan, ja toimiston toimintakulttuurin luominen tehdään ensimmäisen vuoden aikana.