TREYn ensimmäinen hallitus on valittu

 

 

Tampereen ylioppilaskunnan TREYn edustajiston syyskokouksessa 27.11. valittiin uuden ylioppilaskunnan ensimmäinen hallitus. Hallitus toimii ylioppilaskunnan toimeenpanovaltaa käyttävänä elimenä ja työskentelee kokopäiväisesti.

TREYn hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Paula Sajaniemi (Kahden Tähden Teekkarit). Sajaniemi on toiminut kuluvana vuonna TTYY:n hallituksen varapuheenjohtajana ja järjestövastaavana.

”Haluan olla tekemässä ylioppilaskuntaa, johon kaikki voivat kokea kuuluvansa” vastavalittu Sajaniemi hehkuttaa.

Hänen lisäkseen TREYn hallitukseen valittiin Adam Zeidan (MEMES), Jenna Rantanen (Proka), Merve Caglayan (Vihreä lista), Annika Nevanpää (HALLI), Matti Andersson (HALLI), Petra Oksa (MEMES), Paavo Antikainen (Sity), Max Liikka (Vapaaboomarit) sekä Eeva Ylimäki (Kyltyrböndet).

Opiskelijaedustajia neuvostoihin, lautakuntaan ja tiedekuntaneuvostoihin

Tampereen ylioppilaskunnan edustajisto ja valmistelukomitea ovat valinneet opiskelijaedustajia neuvostoihin, lautakuntaan ja tiedekuntaneuvostoihin. Opiskelijaedustajia haettiin syys-lokakuun vaihteessa ja hakemuksia saatiin paljon, kiitos siitä kaikille hakijoille! Opiskelijaedustajien paikkoja auki olleessa haussa oli yhteensä 84 kpl, joista suurin osa saatiin täytettyä. Opiskelijaedustajia haettiin koulutusneuvostoon, yhteiskunnallisen vuorovaikuttamisen neuvostoon, muutoksenhakulautakuntaan ja tiedekuntaneuvostoihin.

Tampereen ylioppilaskunnan edustajisto valitsi 20.11. kokouksessaan koulutusneuvoston, yhteiskunnallisen vuorovaikuttamisen neuvoston ja muutoksenhakulautakunnan opiskelijaedustajat. Opiskelijaedustajiksi saatiin useita hakemuksia ja valintaprosessin jälkeen edustajisto päätti valita seuraavat henkilöt neuvostoihin ja lautakuntaan:

Koulutusneuvosto

Koulutusneuvosto on konsistorin alainen toimielin, joka muun muassa valmistelee konsistorille koulutukseen liittyviä asioita, arvioi koulutuksen laatua ja edistää koulutuksen hyvien käytäntöjen leviämistä yhteisössä.

Koulutusneuvoston opiskelijaedustajat

Jenna Rantanen
Sanna Kallio, varalla Lauri Sahramaa
Lassi Mäkinen, varalla Mikko Koivula
Mikko Kauhanen, varalla Joonas Jäppinen

Yhteiskunnallisen vuorovaikuttamisen neuvosto

Yhteiskunnallisen vuorovaikuttamisen neuvosto on myös konsistorin alainen toimielin, jossa mm. laaditaan yhteiskunnallisen vuorovaikuttamisen toimenpideohjelma ja kehitetään ja arvioidaan yhteiskunnallisen vuorovaikuttamisen toiminnan indikaattoreita.

Yhteiskunnallisen vuorovaikuttamisen neuvoston opiskelijaedustajat:

Maija Santalahti, varalla Teemu Kontro

Muutoksenhakulautakunta

Muun opintosuorituksen kuin lisensiaatintutkimuksen, väitöskirjan tai syventäviin opintoihin kuuluvan opinnäytteen arviointia sekä opintojen tai osaamisen hyväksilukemista koskevan oikaisupyynnön johdosta annettuun päätökseen tyytymätön opiskelija voi hakea oikaisua muutoksenhakulautakunnalta. Muutoksenhakulautakunnan tehtävänä on ratkaista mainitut oikaisuvaatimukset.

Lautakuntaan valitut opiskelijaedustajat:

Lassi Mäkinen, varalla Joonas Jäppinen
Petra Pieskä

Tiedekuntaneuvostot

Näiden edellä mainittujen lisäksi samalla viikolla, 21.11. valmistelukomitea valitsi tiedekuntaneuvostojen opiskelijaedustajat. Tiedekuntaneuvostojen tehtäviä ovat muun muassa seurata ja arvioida tiedekunnan toiminta- ja taloussuunnitelman toteutumista, päättää opinnäytteiden arviointiperusteista sekä toteuttaa opinnäytteiden arviointi sekä käsitellä opiskelijavalintaa, opiskeluoikeuden menettämistä ja opintosuorituksia, ml. opinnäytteitä koskevat oikaisupyynnöt. Jokaisessa seitsemässä tiedekunnassa toimii oma tiedekuntaneuvostonsa, jossa on opiskelijaedustajia viisi ja heillä kaikilla henkilökohtaiset varajäsenet. Opiskelijaedustajat tiedekunnittain on esitetty alla.

Informaatioteknologia ja viestintä

Suvi Parhankangas, varalla Emmi Juolahti
Mikko Kauhanen, varalla Jani Björklund
Arttu Nevalainen, varalla Vivian Lunnikivi
Esko Nieminen, varalla Ninni Varanka
Veli-Matti Korpelainen, varalla Panu Kortelainen

Johtaminen ja talous

Jutta Kuusela, varalla Milena Määttä
Nelly Kivinen, varalla Eero Pitkäsalo
Tanja Väisänen, varalla Niko Pankka
Annika Nevanpää, varalla Heta Lindgren
Nea Lyytikäinen, varalla Aleksi Niemi

Kasvatustieteet ja kulttuuri

Tuomas Kauppinen, varalla Jan Varpanen
Eemeli Lahtinen
Heidi Riikonen
Paula Saarinen
Elina Lehtoniemi

Lääketiede ja terveysteknologia

Paula Sajaniemi, varalla Vili Sipilä
Sanna Kallio, varalla Julius Haapakoski
Joel Kontiainen, varalla Riikka Henttunen
Riku Metsälä, varalla Elisa Jääskeläinen
Marjo Hintsala, varalla Markus Hautamäki

Rakennettu ympäristö

Verna Hahtola
Victoria Keskinen
Lauri Sahramaa, varalla Niklas Pitkäkoski
Aleksi Heininen, varalla Sohvi Hyvärinen
Lauri Koski, varalla Ida-Maaria Tervala

Tekniikka ja luonnontieteet

Lassi Mäkinen, varalla Jaakko Karppinen
Veikko Kujala, varalla Kaisa Mikkola
Neela Walin, varalla Teemu Kontro
Aapo Honkakunnas, varalla Juho Kuiko
Aino Korolainen, varalla Joni Tepsa

Yhteiskuntatieteet

Katariina Kojo, varalla Henna Salminen
Otso Lensu, varalla Henrik Järvinen
Juliaana Nauha, varalla Paavo Antikainen
Riina Tanskanen, varalla Sonja Mikkonen
Eero Sallinen, varalla Ida Pajupuro

Kiitos kaikille hakuun osallistuneille ja onnea valituille! Koulutusneuvostoon, Muutoksenhakulautakuntaan ja Kasvatustieteiden ja kulttuurin sekä Rakennetun ympäristön tiedekuntaneuvostoihin avataan alkuvuodesta 2019 täydennyshaku.

 

Lisätietoa opiskelijaedustajien hausta ja toimintaan liittyen
Tiia Virtanen
Koulutuspoliittinen sihteeri
Tampereen teknillisen yliopiston ylioppilaskunta
koposihteeri[at]ttyy.fi