TREYn hallitus on järjestäytynyt

Tampereen ylioppilaskunnan ensimmäinen hallitus järjestäytyi kokouksessaan keskiviikkona 5.12. Vastuualueet on jaettu seuraavasti:

Paula Sajaniemi: puheenjohtaja
Paavo Antikainen: varapuheenjohtaja, sosiaalipolitiikka (kaupunkivaikuttaminen, toimeentulo)
Matti Andersson: järjestöt, kampuskehitys, yritysyhteistyö, jäsenpalvelut
Merve Caglayan: sosiaalipolitiikka (kaupunkivaikuttaminen, asuminen, yhdenvertaisuus, terveys,  hyvinvointi, ympäristö)
Max Liikka: kansainvälisyys, tuutorointi, kehitysyhteistyö
Annika Nevanpää: koulutuspolitiikka, kansainvälisyys
Petra Oksa: viestintä, brändi
Jenna Rantanen: koulutuspolitiikka, edunvalvontaviestintä
Eeva Ylimäki: tapahtumat, yhteisö, vapaaehtoiset, liikunta
Adam Zeidan: järjestöt

Uusi hallitus on siirtymäsäännösten mukaisesti aloittanut toimikautensa poikkeuksellisesti jo ennen vuodenvaihdetta.

”Järjestäytyminen sujui innostuneessa hengessä! Vastuualuet jaettiin jokaisen hallituslaisen vahvuudet ja kiinnostuksen kohteet huomioiden. Kaiken kaikkiaan startti toimikauteemme on ollut erinomainen”, puheenjohtaja Sajaniemi hehkuttaa.

TREYn ensimmäinen hallitus on valittu

 

 

Tampereen ylioppilaskunnan TREYn edustajiston syyskokouksessa 27.11. valittiin uuden ylioppilaskunnan ensimmäinen hallitus. Hallitus toimii ylioppilaskunnan toimeenpanovaltaa käyttävänä elimenä ja työskentelee kokopäiväisesti.

TREYn hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Paula Sajaniemi (Kahden Tähden Teekkarit). Sajaniemi on toiminut kuluvana vuonna TTYY:n hallituksen varapuheenjohtajana ja järjestövastaavana.

”Haluan olla tekemässä ylioppilaskuntaa, johon kaikki voivat kokea kuuluvansa” vastavalittu Sajaniemi hehkuttaa.

Hänen lisäkseen TREYn hallitukseen valittiin Adam Zeidan (MEMES), Jenna Rantanen (Proka), Merve Caglayan (Vihreä lista), Annika Nevanpää (HALLI), Matti Andersson (HALLI), Petra Oksa (MEMES), Paavo Antikainen (Sity), Max Liikka (Vapaaboomarit) sekä Eeva Ylimäki (Kyltyrböndet).

Opiskelijaedustajia neuvostoihin, lautakuntaan ja tiedekuntaneuvostoihin

Tampereen ylioppilaskunnan edustajisto ja valmistelukomitea ovat valinneet opiskelijaedustajia neuvostoihin, lautakuntaan ja tiedekuntaneuvostoihin. Opiskelijaedustajia haettiin syys-lokakuun vaihteessa ja hakemuksia saatiin paljon, kiitos siitä kaikille hakijoille! Opiskelijaedustajien paikkoja auki olleessa haussa oli yhteensä 84 kpl, joista suurin osa saatiin täytettyä. Opiskelijaedustajia haettiin koulutusneuvostoon, yhteiskunnallisen vuorovaikuttamisen neuvostoon, muutoksenhakulautakuntaan ja tiedekuntaneuvostoihin.

Tampereen ylioppilaskunnan edustajisto valitsi 20.11. kokouksessaan koulutusneuvoston, yhteiskunnallisen vuorovaikuttamisen neuvoston ja muutoksenhakulautakunnan opiskelijaedustajat. Opiskelijaedustajiksi saatiin useita hakemuksia ja valintaprosessin jälkeen edustajisto päätti valita seuraavat henkilöt neuvostoihin ja lautakuntaan:

Koulutusneuvosto

Koulutusneuvosto on konsistorin alainen toimielin, joka muun muassa valmistelee konsistorille koulutukseen liittyviä asioita, arvioi koulutuksen laatua ja edistää koulutuksen hyvien käytäntöjen leviämistä yhteisössä.

Koulutusneuvoston opiskelijaedustajat

Jenna Rantanen
Sanna Kallio, varalla Lauri Sahramaa
Lassi Mäkinen, varalla Mikko Koivula
Mikko Kauhanen, varalla Joonas Jäppinen

Yhteiskunnallisen vuorovaikuttamisen neuvosto

Yhteiskunnallisen vuorovaikuttamisen neuvosto on myös konsistorin alainen toimielin, jossa mm. laaditaan yhteiskunnallisen vuorovaikuttamisen toimenpideohjelma ja kehitetään ja arvioidaan yhteiskunnallisen vuorovaikuttamisen toiminnan indikaattoreita.

Yhteiskunnallisen vuorovaikuttamisen neuvoston opiskelijaedustajat:

Maija Santalahti, varalla Teemu Kontro

Muutoksenhakulautakunta

Muun opintosuorituksen kuin lisensiaatintutkimuksen, väitöskirjan tai syventäviin opintoihin kuuluvan opinnäytteen arviointia sekä opintojen tai osaamisen hyväksilukemista koskevan oikaisupyynnön johdosta annettuun päätökseen tyytymätön opiskelija voi hakea oikaisua muutoksenhakulautakunnalta. Muutoksenhakulautakunnan tehtävänä on ratkaista mainitut oikaisuvaatimukset.

Lautakuntaan valitut opiskelijaedustajat:

Lassi Mäkinen, varalla Joonas Jäppinen
Petra Pieskä

Tiedekuntaneuvostot

Näiden edellä mainittujen lisäksi samalla viikolla, 21.11. valmistelukomitea valitsi tiedekuntaneuvostojen opiskelijaedustajat. Tiedekuntaneuvostojen tehtäviä ovat muun muassa seurata ja arvioida tiedekunnan toiminta- ja taloussuunnitelman toteutumista, päättää opinnäytteiden arviointiperusteista sekä toteuttaa opinnäytteiden arviointi sekä käsitellä opiskelijavalintaa, opiskeluoikeuden menettämistä ja opintosuorituksia, ml. opinnäytteitä koskevat oikaisupyynnöt. Jokaisessa seitsemässä tiedekunnassa toimii oma tiedekuntaneuvostonsa, jossa on opiskelijaedustajia viisi ja heillä kaikilla henkilökohtaiset varajäsenet. Opiskelijaedustajat tiedekunnittain on esitetty alla.

Informaatioteknologia ja viestintä

Suvi Parhankangas, varalla Emmi Juolahti
Mikko Kauhanen, varalla Jani Björklund
Arttu Nevalainen, varalla Vivian Lunnikivi
Esko Nieminen, varalla Ninni Varanka
Veli-Matti Korpelainen, varalla Panu Kortelainen

Johtaminen ja talous

Jutta Kuusela, varalla Milena Määttä
Nelly Kivinen, varalla Eero Pitkäsalo
Tanja Väisänen, varalla Niko Pankka
Annika Nevanpää, varalla Heta Lindgren
Nea Lyytikäinen, varalla Aleksi Niemi

Kasvatustieteet ja kulttuuri

Tuomas Kauppinen, varalla Jan Varpanen
Eemeli Lahtinen
Heidi Riikonen
Paula Saarinen
Elina Lehtoniemi

Lääketiede ja terveysteknologia

Paula Sajaniemi, varalla Vili Sipilä
Sanna Kallio, varalla Julius Haapakoski
Joel Kontiainen, varalla Riikka Henttunen
Riku Metsälä, varalla Elisa Jääskeläinen
Marjo Hintsala, varalla Markus Hautamäki

Rakennettu ympäristö

Verna Hahtola
Victoria Keskinen
Lauri Sahramaa, varalla Niklas Pitkäkoski
Aleksi Heininen, varalla Sohvi Hyvärinen
Lauri Koski, varalla Ida-Maaria Tervala

Tekniikka ja luonnontieteet

Lassi Mäkinen, varalla Jaakko Karppinen
Veikko Kujala, varalla Kaisa Mikkola
Neela Walin, varalla Teemu Kontro
Aapo Honkakunnas, varalla Juho Kuiko
Aino Korolainen, varalla Joni Tepsa

Yhteiskuntatieteet

Katariina Kojo, varalla Henna Salminen
Otso Lensu, varalla Henrik Järvinen
Juliaana Nauha, varalla Paavo Antikainen
Riina Tanskanen, varalla Sonja Mikkonen
Eero Sallinen, varalla Ida Pajupuro

Kiitos kaikille hakuun osallistuneille ja onnea valituille! Koulutusneuvostoon, Muutoksenhakulautakuntaan ja Kasvatustieteiden ja kulttuurin sekä Rakennetun ympäristön tiedekuntaneuvostoihin avataan alkuvuodesta 2019 täydennyshaku.

 

Lisätietoa opiskelijaedustajien hausta ja toimintaan liittyen
Tiia Virtanen
Koulutuspoliittinen sihteeri
Tampereen teknillisen yliopiston ylioppilaskunta
koposihteeri[at]ttyy.fi

Uusi edustajisto järjestäytyi tiistaina 9.10.

Uusi, 26.9. vaalilla valittu 49-henkinen edustajisto järjestäytyi tiistaina 9.10. Tampereen kaupungin valtuustosalissa. Kokous oli odotetusti kahdeksan tunnin mittaisena pitkä, mutta antoisa!

Edustajisto valitsi puheenjohtajakseen Veli-Matti Korpelaisen (Tietoteekkarit) sekä varapuheenjohtajikseen Merve Caglayanin (Vihreä lista)  ja Matleena Ingetin (Vapaaboomarit).

Kokouksessa oli päätettävänä puheenjohtajiston lisäksi uuden ylioppilaskunnan ensimmäinen pääsääntö, edustajiston työjärjestys, hallituksen työjärjestys, vaalijärjestys sekä opiskelijaedustajien valintaohjesääntö. Myös vaaliliitot järjestäytyivät edustajistoryhmiksi sekä edustajisto nimesi hallintovaliokunnan ja valitsi edustajan uuden pääsihteerin rekrytointityöryhmään.

Syksyn aikana syyskokoukseen 27.11. saakka hallituksen tilalla toimii valmistelukomitea, joka koostuu Tamyn ja TTYY:n kuluvan vuoden hallitusten jäsenistä. Valmistelukomitean tasa-arvoisina puheenjohtajina toimivat TTYY:n hallituksen puheenjohtaja Lassi Mäkinen  ja Tamyn hallituksen puheenjohtaja Sanni Lehtinen.

Voit lukea kokouksen päätösluettelon tästä: Tampereen ylioppilaskunnan järjestäytymiskokouksen 9.10.2018 päätösluettelo

 

Lisätietoja

Jari-Pekka Kanniainen

Yhdistymiskoordinaattori

p. 040 713 0082

yhdistymiskoordinaattori@ttyy.fi

Uuden tamperelaisen ylioppilaskunnan ensimmäinen edustajistovaali on käyty

Tampereen yliopiston ylioppilaskunta ja Tampereen teknillisen yliopiston ylioppilaskunta yhdistyvät vuodenvaihteessa yliopistojensa yhdistymisen myötä yhdeksi tamperelaiseksi ylioppilaskunnaksi. 24.-26.9. käydyissä edustajistovaaleissa valittiin 422 ehdokkaan joukosta 49 edustajaa ensimmäiseen yhteiseen edustajistoon.

Vaalitulos ladattavissa tästä: vaalitulos

Vaaliliitot ja -renkaat muuttuivat jonkin verran aiemmista erikseen pidetyistä vaaleista. Nyt käydyissä vaaleissa eniten paikkoja sai TEKIJÄ -rengas, jonka 34 paikkaa jakautuivat seuraavasti: Vapaaboomarit 4 paikkaa, Medaattorit 4 paikkaa, Kahden Tähden Teekkarit 3 paikkaa, Rakentava tulevaisuus 3 paikkaa, Tietoteekkarit 3 paikkaa, Punainen Lumi 3 paikkaa, Optio 2 paikkaa, Chemical Brothers and Sisters 2 paikkaa, Kyltyrböndet 2 paikkaa, Hallintotieteiden liitto 2 paikkaa, Alfahiukkaset 2 paikkaa, Luuppi_Puolue yksi paikka, Pätöteho yksi paikka, BosaBeerparty yksi paikka ja International Representatives Group yksi paikka.

Silta-rengas sai yhteensä 7 paikkaa, jonka vaaliliitoista Kontakti sai 3 paikkaa, Sitoutumattomat kasvatustieteilijät sai 2 paikkaa sekä Sitoutumattomat yhteiskuntatieteilijät sai 2 paikkaa. Punavihreä kupla -vaalirengas sai 7 paikkaa. Renkaan vaaliliitoista Viva – Tampereen yliopiston vihreä vasemmisto sai 5 paikkaa ja Vihreä lista 2 paikkaa.

Vaalirenkaisiin kuulumattomista ryhmistä Oikeisto-opiskelijat sai yhden paikan. Yksittäisistä vaaliliitoista eniten paikkoja sai Viva -Tampereen yliopiston vihreä vasemmisto, joka sai 5 paikkaa.

Äänestyksen ääniharava oli Medaattorit -vaaliliitosta Tuomas Nyrhilä 105 äänellä

Äänestysprosentti oli 38,91%, jossa oli selvästi nousua edellisen vuoden keskiarvoon 33,4%. Vuoden 2017 vaaleissa Tamyn äänestysprosentti oli 31,33% ja TTYY:n 35,5%. Kasvanut äänestysprosentti kertoo opiskelijoiden olevan kiinnostuneita yhdistyvien ylioppilaskuntien historiallisesta tilanteesta. Perinteisesti edustajistovaalit järjestetään vasta marraskuussa, mutta yliopistolain muutoksen voimaanpanolain mukaan vaalit oli käytävä syyskuun aikana.

“Hienoa tehdä historiaa ja luoda upouusi ylioppilaskunta. Lämpimät onnittelut ensimmäiseen edustajistoon valituille koko keskusvaalilautakunnan puolesta!”, hehkuttaa keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja Jukka Koivisto.

Uusi edustajisto aloittaa työnsä järjestäytymiskokouksellaan 9.10., jonka jälkeen se kokoustaa syksyn aikana vielä neljä kertaa.

Lisätietoja:

Jukka Koivisto

jukka.koivisto(a)ttyy.fi

keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja

Jari-Pekka Kanniainen

yhdistymiskoordinaattori(a)ttyy.fi

keskusvaalilautakunnan sihteeri

Äänestä! / Vote!

FI/EN

Äänestä uuden Tampereen ylioppilaskunnan edustajistovaalissa 24.-26.9.!

Sähköinen äänestys on auki maanantaista 24.9. klo 9:00 alkaen keskiviikkoon 26.9. klo 18:00 saakka.

Äänestä: https://vaalit.uta.fi/tampereenylioppilaskunta/

Uuden Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan vaalissa on äänioikeus ainoastaan Tampereen teknilliseen yliopistoon tai Tampereen yliopistoon läsnä olevaksi ilmoittautuneella, äänestystilanteessa henkilökohtaisesti läsnä olevalla ylioppilaskunnan jäsenellä. Jokaisella äänioikeutetulla henkilöllä on vaalissa yksi ääni, riippumatta siitä onko hän jäsen molemmissa ylioppilaskunnissa tai vain toisessa. Ollakseen äänioikeutettu henkilön on ilmoittauduttava läsnä olevaksi viimeistään 14.9.2018.

Äänioikeus todetaan ylioppilaskuntien jäsenrekistereistä. Äänioikeuden käyttämisestä jää merkintä sähköiseen äänestysjärjestelmään. Äänioikeuteen liittyvissä epäselvissä tilanteissa keskusvaalilautakunta tekee päätökset.

Kirjautumalla järjestelmään uudestaan on mahdollista vaihtaa ääntään, mutta vain äänestyksen aikana.

Vaalitulos julkaistaan jäsenille keskiviikkona 26.9. klo 18:00 alkaen ravintola Ziberiassa Finlaysonilla. Tervetuloa!

EN

Vote in the Representative Elections of Student Union of new Tampere University 24-26 September!

Electronic voting starts on Monday 24 September at 9:00 and ends on Wednesday 26 September at 18:00.

Vote:  https://vaalit.uta.fi/tampereenylioppilaskunta/voting/login.do?lang=en

Only those members who have enrolled as present at the Tampere University of Technology or the University of Tampere and who are personally present while voting have the right to vote in the elections of the student union of the new Tampere University. Every qualified voter has one vote regardless of whether they are a member of both student unions or just one. To have the right to vote, the person in question must enrol as present no later than 14 September 2018.

A person’s right to vote is verified through the membership registers of the student unions. The electronic voting system keeps record of those who have used their right to vote. The Central Election Committee makes decisions in unclear situations regarding the right to vote.

By signing in in the voting system again it is possible to change the previous vote, but only within the voting time period.

The result of the elections will be published for members in restaurant Ziberia in Finlayson area on Wednesday 26 September starting at 18:00. Welcome!

 

Ehdokasyhdistelmä ja ehdokasnumerot päätetty

Keskusvaalilautakunta tarkisti palautetut vaaliasiakirjat ja päätti ehdokasyhdistelmästä perjantaina 7.9.2018.

Vaaliin ilmoittautui 424 ehdokasta, jotka perustivat yhteensä 26 vaaliliittoa. Vaalirenkaita perustettiin kolme.

Vaalirengas TEKIJÄ, johon kuuluvat vaaliliitot

 • Luuppi_Puolue
 • Tietoteekkarit
 • Kahden Tähden Teekkarit
 • Alfahiukkaset
 • Chemical Brothers and Sisters
 • Punainen Lumi
 • Optio
 • Pätöteho
 • BosaBeerParty
 • Hallintotieteiden liitto
 • Vapaaboomarit
 • Medaattorit
 • International Representatives Group
 • Rakentava tulevaisuus
 • Kyltyrböndet

Vaalirengas Silta

 • Sitoutumattomat yhteiskuntatieteilijät
 • Sitoutumattomat kasvatustieteilijät
 • Kontakti

Vaalirengas Punavihreä kupla

 • Vihreä lista
 • Sosialidemokraatit
 • Viva – Tampereen yliopiston vihreä vasemmisto

Vaalirenkaisiin kuulumattomat liitot

Tampereen akateemiset piraatit

Sinimusta Viheroikeisto

Oikeisto-opiskelijat

Keskeiset

Itsenäisesti ajattelevat

Ehdokasyhdistelmä ja ehdokasnumerot

Lue tästä Ehdokasyhdistelmä.

Ehdokasinfo/Election info event (FI/EN)

FI/EN (The event will be translated in English.)

Tapahtuma myös livevideona fb:ssä! (kts. alta fb-tapahtuman linkki).

Kiinnostaako ehdokkuus uuden ylioppilaskunnan ensimmäisissä edustajistovaaleissa? Mietityttävätkö edustajistovaaliin liittyvät asiat?

4.9. klo 16 Väinö Linna-salissa (Tampereen yliopiston Linna-rakennus, Kalevantie 5) järjestetään ehdokasinfo, jossa saa vastaukset kaikkiin mieltä askarruttaviin kysymyksiin. Info on tarkoitettu kaikille ehdokkuudesta kiinnostuneille Tampereen yliopiston ja TTY:n opiskelijoille.

Ehdokasinfon ohjelma:

Klo 16 Kysymyksiä ja vastauksia edustajistovaalista
Mikä edustajistovaali? Näin aikaisin syyskuussa?
Mitä on hyvä tietää vaalista ja sitä määrittelevästä vaalijärjestyksestä?
Vaalimainonnan ohjeistus ja tilojen käyttäminen vaalien aikana

Klo 17 Vieraileva puhuja: Lassi Laine, Turun yliopiston ylioppilaskunnan edustajiston puheenjohtaja 2017
Vaalikampanjan tekemisen ABC

Klo 18 Mahdollisuus esitellä omaa vaaliliittoaan

Tervetuloa!

Ehdokasinfon fb-sivu: https://www.facebook.com/events/252622212249847/

Mitä yhteisö odottaa uudelta ylioppilaskunnalta?

Ylioppilaskunnat ovat keränneet kattavan aineiston opiskelijoiden toiveista ylioppilaskuntien yhdistymistä ja uutta ylioppilaskuntaa kohtaan. Kurkista uuden ylioppilaskunnan valmistelutyöhön ja lue laajan aineistonkeruun tulokset!

 • Uusi ylioppilaskunta syntyy Tampereelle jo vuoden vaihteessa!
 • Uuden ylioppilaskunnan valmistelutyötä varten on teetetty laaja aineistonkeruu ja selvitetty opiskelijoiden toiveita uutta ylioppilaskuntaa kohtaan.
 • Aineistonkeruun tuloksien mukaan uuden ylioppilaskunnan toivotaan olevan vahva tamperelaisten yliopisto-opiskelijoiden edunvalvoja sekä yhteisöllisyyden luoja opiskelijoita ja järjestöjä yhdistävänä tekijänä uudessa opiskelijayhteisössä.
 • Yhteisön toiveita kuunnellen luodaan uuden ylioppilaskunnan toimintaa ohjaava brändi ja strategia tulevan syksyn aikana.

Tämän artikkelin alta löydät raportin aineistonkeruun tarkemmista tuloksista!

Kohti uutta ylioppilaskuntaa opiskelijoiden toiveita kuunnellen

Tampere3:sta on puhuttu pitkään ja pian sen vaikutukset alkavat konkretisoitua. Muutos vaikuttaa monin tavoin myös opiskelijoihin – yksi konkreettinen seuraus on perinteikkäiden tamperelaisten ylioppilaskuntien, Tamyn ja TTYY:n, yhdistyminen vuoden vaihteessa. Jo syyskuussa järjestetään uuden ylioppilaskunnan ensimmäinen yhteinen edustajistovaali, jonka myötä valittava ensimmäinen edustajisto tulee päättämään syksyn aikana uuden ylioppilaskunnan kulmakivistä, kuten sen säännöistä, nimestä, strategiasta ja brändistä.

Uusi ylioppilaskunta tuo mukanaan paljon uutta ja mahdollisuuksia uudistua.  Se ei kuitenkaan tarkoita kaikesta vanhasta luopumista, vaan parhaimmillaan nykyisten ylioppilaskuntien vahvuuksien yhdistämistä ja molemminpuolista oppimista. Tämä on ollut uuden ylioppilaskunnan brändi- ja strategiatyön lähtökohta. Yhdistyminen nähdään mahdollisuutena kehittyä ja uudistua, kuitenkaan vanhaa unohtamatta.  Samaa mieltä näyttää olevan myös yksi ylioppilaskuntien jäsenkyselyn vastaaja:

”Se on jotain enemmän kuin tämänhetkiset. Tamyn edunvalvonta on ammattimaista ja vakavasti otettavaa, TTYY:llä taas yhteisöllisyys on ehdoton ykkösasia – näistä yhdessä syntyy jotain tamperelaisen omaleimaista.”

Uutta ylioppilaskuntaa on valmisteltu jo jonkin aikaa. Helmikuussa ylioppilaskunnat muodostivat yhteisen bränditiimin ja myöhemmin elokuussa muodostettiin myös yhteinen strategiatyöryhmä, joka yhteistyössä bränditiimin kanssa valmistelee uuden ylioppilaskunnan suuria toimintaa ohjaavia linjoja. Toimivan brändin tai strategian luomista ei kuitenkaan taklata pienellä porukalla, vaan kaiken keskiössä on uuden ylioppilaskunnan tärkeimmän kohderyhmän eli opiskelijoiden kuuleminen.

Kuluneen kevään aikana, helmikuusta toukokuuhun, bränditiimi toteuttikin laajan aineistonkeruun, jolla pyrittiin selvittämään, minkälaisen uuden ylioppilaskunnan yhteisö itselleen haluaa ja miten näihin odotuksiin voidaan vastata. Samalla voitiin myös tutkia, mitä asioita nykyisistä ylioppilaskunnista halutaan säilyttää, mistä asioista halutaan kenties luopua ja mitä asioita uusi ylioppilaskunta voisi tehdä nykyistä paremmin. Yhteisön odotuksia selvitettiin toteuttamalla erilaisia työpajoja, kyselyitä ja haastatteluita niin opiskelijoille, järjestöille kuin ylioppilaskuntatoimijoillekin. Kenties itsekin keväällä vastasit ylioppilaskuntien yhteiseen jäsenkyselyyn, osallistuit järjestösi edustajana ryhmähaastatteluun tai törmäsit kampuksilla brändiständeihin, joissa selvitettiin opiskelijoiden mielipiteitä ja odotuksia ylioppilaskuntien yhdistymisestä?

Mitä yhteisö sitten odottaa uudelta ylioppilaskunnalta?

Mielipiteitä uudesta ylioppilaskunnasta ja ylioppilaskuntien yhdistymisestä on vähintäänkin yhtä paljon kuin ylioppilaskunnilla on jäseniä. Aineistonkeruun perusteella monissa asioissa näyttää kuitenkin löytyvän yhteneviä odotuksia ja toiveita, joiden pohjalta voidaan lähteä rakentamaan yhteistä uutta ylioppilaskuntaa. Tässä esiteltynä niistä muutamia.

 • Ensinnäkin, uuden ylioppilaskunnan odotettiin olevan vahva tamperelaisten yliopisto-opiskelijoiden edunvalvoja, joka aidosti vaikuttaa asioihin ja saa opiskelijoiden äänen kuuluviin. Suurimmat odotukset edunvalvonnassa kohdistuivat erityisesti opiskelijoiden asioihin ja yliopistolla vaikuttamiseen.
 • Toisekseen, uuden ylioppilaskunnan toivottiin rakentavan yhteisöllisyyttä, yhtenäisyyttä ja yhteistä opiskelijakulttuuria Tampereelle esimerkiksi yhteisten tapahtumien, järjestöjen välisen yhteistyön ja uusien perinteiden kautta. Nykyiset perinteet ja kulttuurit toivottiin kuitenkin nähtävän rikkautena edelleen myös uudessa ylioppilaskunnassa, eikä niitä toivottu kitkettävän pois. Ylioppilaskunta tulee olemaan Suomen moninaisin,  ja se myös nähtiin uuden ylioppilaskunnan vahvuutena. Moninaisuutta toivottiin arvostettavan ja hyödynnettävän. Kaikkien tulisi saada tuntea kuuluvansa uuteen yhteisöön.
 • Lisäksi, tärkeäksi teemaksi uudessa ylioppilaskunnassa muodostui niin opiskelijoiden, järjestöjen, tieteenalojen kuin kampustenkin välinen tasa-arvoisuus ja yhdenvertainen huomioonottaminen.
 • Aineistonkeruussa ilmeni myös monia kehityskohteita, joista keskeisimpänä esille nousi ylioppilaskuntatoiminnan avoimuuden, viestinnän ja osallistavuuden kehittäminen.

Edellä mainittujen havaintojen lisäksi kerätyt aineistot tarjoavat näkökulmia moniin muihinkin mielenkiintoisiin teemoihin. Tarkemmat tulokset aineistonkeruusta ovat nyt vapaasti luettavissa: tämän tekstin liitteenä löydät aineistoraportin, johon on koottu yhteen kaikki kerätyt aineistot ja niiden tulokset. Aineistoraportin lopusta löytyy myös koko aineistonkeruusta koostettu yhteenveto. Jos siis haluat saada nopean katsauksen aineistonkeruun tuloksiin, kannattaa lukea tämä tiivis yhteenveto-osuus.

Tulevana syksynä edessä on uuden ylioppilaskunnan brändin ja strategian luominen kerätyn aineiston pohjalta. Uuden ylioppilaskunnan brändityön tavoitteena on luoda aidosti yhteisöään kuvastava ja opiskelijoita puhutteleva ylioppilaskunta. Tähän pyritään kehittämällä ylioppilaskuntatoimintaa, viestintää ja siten uuteen ylioppilaskuntaan kohdistuvia mielikuvia yhteisöltä kerätyn palautteen perusteella. Osa tätä työtä on myös uuden visuaalisen ilmeen luominen. Brändityö on tiiviisti sidoksissa myös uuden ylioppilaskunnan strategiatyöhön eli uuden ylioppilaskunnan tavoitteiden asettamiseen ja käytännön toimintamallien rakentamiseen näiden tavoitteiden pohjalta.

Vaikka virallisesti aineistonkeruu on saatu päätökseen, eivät opiskelijoiden vaikutusmahdollisuudet ole suinkaan vielä ohi. Konkreettisin mahdollisuus osallistua uuden ylioppilaskunnan rakentamiseen on syyskuisiin edustajistovaaleihin osallistuminen – vaalien merkitystä tulevan ylioppilaskunnan kannalta ei voi vähätellä! Uuden yhteisön ja identiteetin muodostuminen vievät aikaa ja oikeita tyyppejä tätä työtä tekemään tarvitaan nyt enemmän kuin koskaan!

Lue lisää aineistonkeruun tulokista alla olevan linkin kautta.

Brändi- ja strategiatyön aineistoraportti

Teksti: Rosa Lehtinen, ylioppilaskuntien brändikoordinaattori

Vaalimainonnan ohjeistus päätetty

Tulevaan vaaliin liittyvän mainonnan, markkinoinnin ja tilojen käyttämisen ohjeistus on nyt luettavissa täältä.

Keskusvaalilautakunta kokoontui 23.8. klo 16 kokoukseen, jossa käsitteli vaalimainonnan ohjeistuksen sekä oman työjärjestyksensä ja vaalikuulutuksen päivittämisen.

Työjärjestykseen keskusvaalilautakunta teki kaksi lisäystä. Työjärjestys mahdollistaa nyt keskusvaalilautakunnalle varajäsenten nimeämisen esteellisyyksien varalle. Keskusvaalilautakunnan alaiset valintatyöryhmät valitsevat jatkossa keskuudestaan puheenjohtajan sekä tekevät vain yhden esityksen ja tarvittaessa äänestävät siitä.

Vaalikuulutukseen päivitettiin ehdokasilmoitusten vastaanottaminen vain paperisina. Sähköisiä ehdokasilmoituksia ei valitettavasti saada käyttöön yliopistojen yhdistymisestä johtuen.